Descendants of Nils Olofsson Wennerström

There are a few Wennerström families originating in Sweden. However, this website is dedicated to the blacksmith Nils Olofsson Wennerström and his descendants. Nils was born 1695-1696 in Varnum, Värmland, Värmlands län, Sweden and died 1757 in Varnum, Värmlands län, Sweden. He had a total of six children, three of whom also became blacksmiths. Nils is my six times great grandfather (in Swedish mormors farmors farfars farfar).

The first time the name Wennerström appears in writing is in 1750 in the marriage record of Nils' oldest son Olof.

Wennerström Family Tree

Please feel free to contact me at anders_olsson@rocketmail.com if you have any questions, corrections, or additional information to share.

Note, out of privacy concerns I do not include any individuals born after 1917.

Update History

Ättlingar till Nils Olofsson Wennerström

Det finns flera familjer med namnet Wennerström med ursprung i Sverige. Denna webbsida är dock tillägnad smeden Nils Olofsson Wennerström och hans ättlingar. Nils föddes 1695-1696 i Varnum, Värmland, Värmlands län och dog 1757 i Varnum, Värmlands län. Han fick total sex barn, tre av vilka också blev smeder. Nils är min mormors farmors farfars farfar.

Första gången namnet Wennerström nämns i skriftliga källor är 1750 i vigselnotisen för Nils äldsta son Olof.

Wennerströms Släktträd

Tveka inte att kontakta mig på anders_olsson@rocketmail.com om du har frågor, rättelser eller ytterligare information.

Observera, av integritetsskäl inkluderar jag inte individer födda efter 1917.

Uppdateringshistorik